fredag 26 september 2014

förståförstå samt icke förstå
för står du helt  stilla öppnar luften andningsdroppar
svävande såpbubblor regnbågsskimrande
barnet blåser i vind
bubblor ät stegrande glashästar
bjuder barnet in i färd
färden leder in över träd
uppför berget vilket klättrar med granar
bärandes på ryggen
och berget pustar
berget stånkar
ler i kärlek
låt mig visa er
molnen lyfter berget granarna
berget
ler
se
se
granar mina vänner
se
allt detta är vi
och granarna susar¨
hälsar glashästar
hälsar barnet
kom låt oss sväva
sväva vida
vad är vi nu
så frågar ett barn
för står vi här
kanske vi blir
rötter
vilka knäcker tankenötter
vakade över
i hjärtats hand
så kan vi stå för
det sagda
i visshet av hjärtats rosenström
förstå
samt icke förstå
det är frågan
barnet sänder ljud
lever med ljud
smakar
provsmakar¨
ser in i ansiktssjälen
så många korgar med språk
låt oss vandra in i apelsinlunden
plantera denna vita kärna
lagd så nära i bröstficka
och kärnorna är en och kärnorna är många
spirar växer
apelsinträden andas djup gröna blad
bin
humlor surrar
fjärilar svävar dansar
blommor kyssta av eldsfärers musik
blommor stiger in i pärlor
svällande frukter
sakta
sakta
in i orange
jupiters färg
lönnarna brinner
hölj dig i din famn
fem klanger stiger in i den sjätte
skådar den sjunde i bidan av
gossen gjuter tenn
oraklet häller smält tenn i källan
läser
låt oss fråga ett av träden
kan du skänka oss en apelsin

trädet ler
lägger en apelsin i handlov
minns du hur gammelmor skalade apelsinen
skalet rann av ned i spiral
livsspiral
doften sprids

nu
är frukten naken
klyftor vikes ut
viker du ut
klyftor
klyftig
barnet ler
alla klyftor skänker tillsammans klyftighet
vet du
du vet

sant är att ett tunt vitt
en vithinna
var runt klyftorna
huden är i lager till lager till lager
är etthet
en vithinna var runt klyftorna
likt trådar här och var
trådkorgar kanske
håller ej samman
kanske bevaras saften genom dessas närvaro
vem vet
apelsinen vet
i mitten är
är
en pelare
en vit pelare
en vit stam
är bladen städse röda
eller är bladen klyftor¨
klyftiga
i mitten är en vit pelare
nu
nu
klyftorna
viker du ut
i varje klyfta finns
finns
en cell
tusentals celler
liknar
kärnor
saftkärnor
ellipser

så är det med språkstammar
kanske språkmärg

förstå
samt icke förstå
det är frågan
barnet sänder ljud
lever med ljud
smakar
provsmakar


smälter språk

söndag 3 augusti 2014

egosigill


i den stund du här insteg gavs du meningen av egoist
genom att du utsteg i insteg blev du blev du delen i en helhet
däri behöver, finns  behov av att vara egoist, sundegoist.
Detta för att utröna det jag gärna benämner egosigill
det är synd att de flesta glömt helheten
har glömt sundegoisten
är icke den, den skolade viljan
är icke det förinnerligad förbundenhet
den skolade förståndskraften

egoist
detta ord har smutskastats
hette det ej
lär känna dig själv
barn i den så kallade trotsåldern gnuggar sig själva
mot eller emot allt och alla
just för att sakta uppleva sig vara del
barnet upplever sig ej vara en del
och det är just där egoisten träder in
just för att
barnet skall uppleva eller känna sin del
i helheten
barn är egentligen ej det människan ser vara egoister, det egoist vilket människan förfasar sig över
det kanske är bra att vara egoist

just för att ej överge sitt hjärtas röst

måndag 28 juli 2014

dettadessa separerade ej kärnan
dessa kupade händerna
jordbäddar runtom
i dessa händer växer viljeträden

kärnan bär hela stjärnrymden i sig
detta vet barnen
upplevandevet
helt utan

åtskillnad

torsdag 24 juli 2014

den 24 juli 2014

Barn tycker mycket om att snurra
Åka karusell
Dansa i ring
Innan en viss mognadsålder snurrar barnet omedvetet medsols
Barnet kan byta håll obehindrat
Barnet tänker ej rörelsen
Barnet är rörelsen
Mestadels drabbar
Drabbas snurrande barn ej av yrsel
Så kallade vuxna drabbas lätt av yrsel
Olika slags yrsel
Denna yrsel kan ha rent fysiska orsaker
Kan även ha med tankens snubbeltrådar att göra
Den vuxne kanske får ett manuskript
En ordination
Ett rörelseschema

Eller instruktioner hur rörelsen eller dansen skall utföras
Det är faktiskt så att då rörelsen görs med tanken som handledare
Stelnar rörelsen
Armar och ben hamnar i så kallad kortslutning
Vi kan snabbt inflika; minns att denna tanke är en slags minnesbank
Med andra ord börjar tanken lägga samman samtliga rörelser vilka liknar denna
Som du tidigare gjort
Därav den förvirring vilken uppstår
Åter
Armar
Och ben hamnar i låt oss säga kortslutning
Ända till den stund den vuxne släpper tanken
Samt gör rörelsen
Rörelsen övas
Övas ej med tanken
Informationen togs emot
Beskrivningen kan ej sätta samman byggsatsen
Dina händer
Kan
Du är redskapet
Rörelsen övas, ej med tanken
Informationen togs emot
Utverkan kommer genom själen
Visst är det vackert; eterisk rörelse
Ser du hela växthavet
Barnen vilka leker
Dansar
Skuttar
Snurrar
Öppna dig för ditt barn
Ser du barnet minns nebulosarörelsen
Stjärnöarnas rörelser
Öppna dig för ditt barn
Dansa fri
Var tonen
Färgen
Klangen
Var redskapet vilket svarar
Var i din rörelse
Kanske låter det tråkigt att säga; medvetet i din rörelse
Tråkigt är det ej
Hur kan skolad själsrörelse vara tråkig
Vilosam är denna rörelse
Ser du själen din vill göra alla rörelser
Var
Ett
Av alla
Ängens

Strån

tisdag 22 juli 2014

öva


Spegel
Spegel
Urålderssymbol

Kanske varje väsen skulle hålla en spegel i sin hand
För att se sin egenrörelse kanske heter det av den anledningen, ögonspegel
Speglar är sköra ting liksom havets spegelblanka yta

Se detta spegelblanka hav, ej en krusning. En lätt bris rör vid ytan, rörelsen uppenbaras. En fågel dyker in i havet, havet öppnas.
Havet tar emot
Den övade rörelsen
Dyker du i havet utan övande
Kan havet upplevas hårt, du gör ett magplask. Det svider. Kanske många ser på och då svider det ännu mer, skammen svider ty du ville så gärna visa din skicklighet.
Fåglar övar innan de dyker, allt övar egentligen till behärskande av utförandet. Detta behärska är inte att strypa ett skeende, det är i positiv bemärkelse att behärska sin kropp. Genom övandet blir ditt hjärta din härskare över just den ofrivilliga rörelsen. Hjärtat lyfter rörelsen just genom övandet in i den sunda viljan.
Så är hjärtat ledsagar med barnet

Det är lätt att bortse ifrån detta då huden svider.

Somliga har samt upplever mycken smärta, myckendom
Vad kan göras med denna myckendom
Kanske metamorfosen är just skapandekraft
Det vill säga att föra över smärtan in i en energikrets av skapande
Dessa smärtbärare kan i kärlek så kallat omvandla smärtan
Genom att lyfta smärtan ur rädslan. Med detta avses att de genom den starka smärtans grepp blir rädda för sin egen rörelse och kan de medvetet se in i smärtans ögon, det är då dessa kan i kärlek omvandla smärtan. I måleri i musik i konsternas skönhets språk.
Smärtan blir till berörelse av de medvarande, en berörelse vilken är så kallat av himlar sänd.
Kanske är det av den anledningen dessas blick är intensivt genomträngande
Och antingen skrämmer den blicken eller väcker den insikt

Om allt det du möter är ett hot
Hur skall du med det kunna leva fri

De så kallade skapernas täckmantel bär namn liknande
Veten, religion, krig. Alla dessa är ju i grunden skönhet. Vetenskapen kan beskriva med öppna sinnen livets skönhet, underverk. Det sker när vetenskapen är levande, fylld med barnets upptäckariver. Religionen behöver vi egentligen ej säga mycket runt. Dess yttringar vilka genomförs är oftast ej religion, se urbegynnelsens religioner, se ljusvandrarna vilka har vandrat vilka vandrar, bärandes namn som, som Kristus, Buddha med många, många fler och de vandrar här och nu och alltid, upphör ej vandra.
Krigen var ju från början ett övande i rörelse, detta övande kan i sin fyllda skönhet ses i österlandet, samurajerna till exempel, dessas övande upphörde ej en enda sekund. De övade rörelsens perfektion och kan mycket väl liknas vid caligrafi.
Övandet av rörelsen skapar behagliga möten.
Det märkliga är att religiösa skrifter oftast ses med ljusare ögon är krigiska skrifter samt vetenskap. Vad gör den ena godare än den andra.

Om allt det du möter är ett hot
Hur skall du med det kunna leva fri

De så kallade skapernas täckmantel bär namn liknande
Veten, religion, krig. Alla dessa är ju i grunden skönhet.
Oftast står en guru i förgrunden, framför folken, med många vackra skrifter
ofta en regelbok.
Dessa skaperna har ofta ett grundkorn vilket heter skrämsel i olika skepnader
Med skrämma trycks folken ned, erövras makten
Detta är vare sig vetenskap, religion, krig
Det är
Låt oss säga diktatur
Tillverkad dikt
Poesi är religion vetenskap krig i urkodens kläder

Visst kan du öva alla steg
Snubblar du
Res dig

I bemärkelsen res med din fråga
Svaret är i ditt öppnade övande

Övandet är ett av det vackraste
Ändå suckar mången
Samt säger
Öva är tråkigt
Säg
Har du sett barn öva gåendet
Gång

Barnets övande är väl egentligen sinneövande i alla dessas, allt dettas skepnader
Se, hur barn skriker rödglödgat, gråter sorgefloder, kiknar av lycka
Släpper pärlskratt
Just för att i kärlek bemästra dessa givna redskap

Det lever i orden; jag är inte denna kropp
Jag är inte detta medvetande/sinne
Jag är skapande i skönhet med alla redskap mig givna
Jag undanhåller inte ett av dessa
Jag lyssnar och jag håller tömmarna i min hjärthand
Jag ser i det ljus i den värme jag är

Låt oss säga ett bibliskt blad; historieberättare
Visdomsbärare

Ett bibliskt blad; jag är svarare till min fyllda historia därigenom andas visdomen

fredag 11 juli 2014

sundnyfikenhet

säg kan ett barn vara vetgirigt
eller är det vetgiriga egentligen en sundnyfikenhet
säg kan ett barn vara undersökande
uppfinnande
eller är detta under
sökande
finnande en sundnyfikenhet

jag kan här stanna vid detta med uppfinnande samt undersökande

hur många har inte sett ett barn dissekera en fluga
det sker
det händer
minns att barnet inte gör detta med avsikt att göra illa
det är verkligen ur aspekten av att se den värld barnet nu befinner sig i
barn kan slå träd
de kan göra det ena med det andra
dels kan de ha upptagit de vuxnas beteenden vilka inte alltid är synbara i händerna
i handgemäng
eller så har barnet inte en enda avsikt att skada trädet
barn gör inte för att skada eller göra illa

att skada eller göra illa anser jag vara ett inlärt beteende
en slags illustrerad grund till överlevnad.
det är ju faktiskt ofta det vi lärs från barnsben.
tag din plats i livet.
nåja samtidigt så hålls barnet på plats av omgivningen
detta för att ha kontrioll över barnet eller för att barnet inte skall ställa till en massa saker.
jag kan se att om den vuxne är närvarande ställer inte barnet till oreda

detta inmatande
denna programmering av att ta plats innehåller alltså även det motsatta budskapet
med andra ord matas barnet med dubbla budskap
vilket inte är en ovanlig företeelse i bemötande av barn
detta är endast ett exempel.

så har vi detta med uppfinning
uppfinnande
hur många gånger får barn höra
vad har du nu hittat på
din uppfinningsrikedom är för mycket
den stiger över alla gränser
varför ljuger du
ja, varför hittar barnet på
vad har barnet mött som gör att barnet upplever ett behov av att uppfinna

barn är uppfinnare
de kan verkligen konstruera
att barn använder det till skydd
för det finns det en orsak

barn kan uppfinna bilar båtar
kvaranar snurror
lekar

allt detta är övande inför vuxenskornas påtagande

barn är upptäckare
upptäcktsresande

barn är forskare
utforskare
och minsann arkeologer
barn gräver inom citationstecken i de vuxna vilka är runt
specifikt föräldrarna. barnen viskar är du den du utgav dig för att vara.

se alla dessa yrken så vet du den skönhet barnet lever i och varför barnen gör allt detta
de övar med högsta allvar eller på högsta allvar liv

sundnyfikenhet är ett vackert innebördsord

visst kan barn vara vetgiriga
detta vetgiriga är det vackra nyfikna

så älskar jag dig
du vackra hand
i vilken jag är

upphör ej
upphör aldrig med
nyfikenheten

detta vetgiriga

barn är nyfikna

hjärtat viskar pärlstigen

och detta giriga är det vackra giriga

detta är att omfamna alltet
i

förundrandes
beundrandes

kärlek


torsdag 10 juli 2014

barnvackra

ostyrigt, brusande och så vidare väcker ofta märkliga tillstånd.
trasslar till skeenden.
helt kort säger jag;
se denna knut
se detta trassel
hur reder du ut eller upp trasslet.
hur löser du knuten, knutpunkten.
den otålige tillverkar ofta mer trassel än det var från början. det finns många varianter eller variationer på detta hur det skall gå till. hur väsen går till väga med både trassel samt knutar. en del tar saxen och klipper det hela i millimeterpartiklar. det är tämligen märkligt och är näppeligen ej en lösning att ta till handa.

är alla dessa tillstånd
brusande oåterhållet ostyrigt obehagliga tillstånd
kanske det går att se dem i kärlek om du ser dem vara barn. tag barnet i hand och visa det du har uppmärksammat i din livsvandring. barn är mycket visa är visdomsbärare. lyssna till barnet men inse också att du har vandrat här på jorden i jordesfären en stund lite längre än barnet. du vet en del saker vilka barnet ännu ej vet eller tillskansat sig begreppen för.
låt inte din tanke lura dig att tro att du är den visaste av er, möjligen är du för tillfället en visare. det är bara det att barnet samtidigt visar dig. för är det ej så att du plötsligt genom detta är närvarande i dina steg.


barn
vackra barn

vattendroppe i havet

skymningsdagg
gryningsdagg

barn vackra barn

i hjärta
i

hand

så är

vi
barn


i skönhet